FR NL

MKNR inschrijvingsformulier

De Militaire Kring van de Nieuwe Reserve (MKNR) is een vereniging die als doel heeft de jonge reservisten actief in de Belgische strijdkrachten samen te brengen over alle rangen en taalstelsels heen.

Lid worden van de MKNR geeft jou de volgende voordelen:
• De mogelijkheid om deel te nemen aan de activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd (para-brevet, survivalcursus, sportieve en culturele activiteiten);
• Exclusieve toegang tot oefeningen die gezamenlijk door de MKNR en Defensie worden georganiseerd om jouw militaire en fysieke training op peil te houden;
• Directe toegang tot het netwerk van jonge reservisten die dezelfde waarden en ambities delen. Onze sociale en verbindende bijeenkomsten (korpsmaaltijden, Algemene Vergadering, …) zijn de ideale gelegenheid om andere reservisten te ontmoeten en je ervaringen, tegenslagen en overwinningen en goede adviezen uit te wisselen. En om nieuwe kansen te vinden en hierop in te zetten.
• Een automatisch abonnement op onze gloednieuwe nieuwsbrief die periodiek concrete adviezen geeft die jouw traject als reservist ten goede komen en jou uit eerste hand op de hoogte te houden van alle nieuws dat belangrijk is voor een reservist.
• De mogelijkheid om persoonlijk een beroep te doen op het MKNR-team bij vragen of moeilijkheden tijdens je loopbaan in het reservekader.

Lid worden van de MKNR geeft je toegang tot die andere dimensie van de Reserve: actiever, kameraadschappelijker en meer verbonden dan ooit! Aarzel niet om je bij ons aan te sluiten: het kost je slechts 20 euro. Deze zijn nodig om de lopende kosten van de vereniging te dekken.

Uw gegevens

Privacybeleid

De enige voor ons toegankelijke gegevens zijn degene die u vrijwillig meedeelt. Die informatie zal worden verzameld en verwerkt in volstrekte overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving en meer bepaald met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens worden bewaard tijdens de volledige duur van uw relatie met de MKNR en tot vijf jaar na het beëindigen ervan. U kunt zich uitschrijven op ieder ogenblik. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden, tenzij om aan een door de wet opgelegde verplichting te voldoen. U hebt hoe dan ook het recht uw gegevens in te zien en ze desgevallend te corrigeren. Gelieve in dit verband uw geschreven, gedateerd en ondertekend verzet door te sturen naar contact@cmnr-mknr.be en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen. De MKNR behoudt zich het recht voor het huidige Privacybeleid te wijzigen om zich te schikken naar de geldende wetgeving op de bescherming van het privéleven.

Uw betaling

CMNR-MKNR membership — € 20,00 of meer

Ik voeg € toe om de vereniging te steunen